Wypisz się z newslettera
O Jerszu
O Łowcach Talentów Jersz
Miejsce Odkrywania Talentów
Miejsce Odkrywania Talentów

Łowcy Talentów Jersz to organizatorzy ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i Obozów Talentów sięgających korzeniami 1994 r.  Działalność Łowców polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową. Celem działalności Łowców Talentów Jersz jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów językowych, humanistycznych i matematycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

W sierpniu 2012 roku Łowcy Talentów Jersz zostali uhonorowani tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”, przyznawanym pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucjom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież.

 
Działalność Łowców Talentów Jersz opiera się na:
 
  • organizacji Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych cieszących się coraz większym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. O jakość i poziom merytoryczny zadań konkursowych dba doświadczony zespół dydaktyczny z Wrocławia. Aktualny harmonogram konkursów można znaleźć tutaj.

 

Tylko w roku szkolnym 2016/2017 w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łowców Talentów Jersz brało udział ponad 127 000 uczniów. Wówczas laureaci konkursów oraz wyróżnione szkoły otrzymały nagrody o łącznej wartości ponad 480 000 zł.

 

  • organizacji Wakacyjnych Obozów Talentów (wypoczynkowo – naukowych) dla laureatów konkursów oraz ciekawych świata dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Obozy organizowane są w Serpelicach nad Bugiem. Aktualne informacje na temat obozy można znaleźć tutaj.

 

  • dystrybucji książkowych zbiorów zadań z matematyki autorstwa Tomasza Elsnera, będącego laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha (głównej nagrodzie naukowej, którą honorowani są od 1946 r. szczególnie uzdolnieni polscy matematycy o wybitnym dorobku naukowym), 3 - letnim stypendystą naukowym Ohio State University w Columbus w USA, 3 - krotnym laureatem krajowej Olimpiady Matematycznej, wyróżnionym na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Argentynie. Informacje na temat zbiorów zadań można znaleźć tutaj.
 
 
Łowcy Talentów Jersz są w pełni koncesjonowaną firmą w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i sportowo – rekreacyjnym, świadczącą usługi dla szkół:
 
  • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – nr wpisu 813/18/2019.

 

  • Gwarancja ubezpieczeniowa  – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: