Wypisz się z newslettera
Zmień konkurs
O konkursie

Deutschfreund 2013

 

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

 
edycja XVIII
 
odbędzie się w środę 13 listopada 2019
 
 
 
 
 
 
Dnia 30 października upływa ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund, który odbędzie się 13 listopada 2019 r. w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

 

 

INFORMACJA O KONKURSIE

 

 

Czytaj o projekcie Łowimy Talenty

Czytaj więcej o programie
Łowimy Talenty

Konkurs Deutschfreund powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 5, 6, 7 i 8) i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 

 

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone podstawą programową. Na stronie www.jersz.pl można pobrać bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

 

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień.

 

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

 

 

 

Tygodniowy udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

Obóz Talentów

 

Bony upominkowe
do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł

 

 

 


 


WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

 

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

 

Deu 2013

 1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.
 2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.
 3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.
 4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu

 

Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu.

 

 

 

WYRÓŻNIENIA DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

 

Program honoruje osiągnięcia dydaktyczne szkół i nauczycieli w postaci przyznania:

Statuetka
 
 1. Wyróżnienia dla Nauczyciela – Certyfikat Łowcy Talentów otrzyma Szkolny Koordynator Konkursu, który zgłosił uczestników i przeprowadził w swojej szkole konkurs programu Łowimy Talenty. Wyróżnienia są przekazywane łącznie z wynikami danego konkursu. Tytuł Łowcy Talentów może być przyznany również nauczycielowi przygotowującemu uczestników (laureatów) do danego konkursu, ale wyłącznie na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu. 
 2. Wyróżnienia dla Szkoły – Certyfikat Szkoły Łowców Talentów otrzyma szkoła ucząca przynajmniej jednego laureata konkursu programu Łowimy Talenty. Wyróżnienia są przekazywane w czerwcu.
 3. Wyróżnienia dla Szkół – Statuetka Szkoły Łowców Talentów zostanie przyznana szkołom osiągającym ponadprzeciętne wyniki w konkursach programu Łowimy Talenty. O przyznaniu wyróżnienia decyduje liczba laureatów konkursu w stosunku do liczby zgłoszonych do niego uczniów, przy założeniu, że szkoła ma więcej niż dwóch laureatów w danym konkursie i zgłosiła do niego minimum 11 uczniów.

 

 

 

 

 

OPINIE NA TEMAT POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU

 

 • Uczniowie konkurs oceniają jako trudny i pełen zasadzek, ale bardzo się podobał.
 • Ciekawe zadania, dające do myślenia.
 • Podobały się pytania "z życia wzięte".
 • Konkurs był trudny, ale niektórych odpowiedzi można się było domyślić po kontekście.
 • Konkurs jest przejrzysty, dla części uczniów dosyć łatwy, gdyż pracowali nad testami z lat ubiegłych.
 • Uczniowie lubią konkursy Jersz - mają wrażenie, ze mogą odnieść sukces (inaczej niż w przypadku olimpiady).
 • Wysoki poziom i przejrzyste reguły.

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU        

 

Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 30.10.2019 r. Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy). Dwie lub kilka szkół mogą zgłosić wspólnych uczestników, wówczas konkurs odbędzie się w jednej z nich (w tej, która wyśle zgłoszenie). Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, Szkolny Koordynator otrzyma przesyłkę zawierającą dokładną instrukcję przeprowadzenia konkursu, karty odpowiedzi, kopertę – sprawozdanie i zaklejoną kopertę z testami. Otrzymaną przesyłkę należy otworzyć natychmiast, natomiast zaklejoną kopertę z testami dopiero po wypełnieniu przez uczestników danych osobowych na kartach odpowiedzi podczas konkursu. W przypadku braku przesyłki do dnia 8.11.2019 r. wymagany jest kontakt na biuro@jersz.pl

 

 

O szczegółach konkursu czytaj w regulaminie dostępnym na stronie www.jersz.pl.

 

 

 

Zobacz regulamin 


Zobacz zadania konkursowe z lat ubiegłych 

 

Wyślij zgłoszenie

 

 

 

 

Życząc Wam sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie DEUTSCHFREUND!

 

 

 

Pozdrawiamy!

 

Komitet Organizacyjny Konkursu

Łowcy Talentów - Jersz

 

KONTAKT

Łowcy Talentów - Jersz

tel. 501-101-866

e-mail: BIURO@JERSZ.PL

WWW.JERSZ.PL

 

Dołącz do nas na fb!

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: