Wypisz się z newslettera
Zmień konkurs
Raport Alfik Historyczny 2017
 

Szanowni Państwo,

dnia  15 marca  2017 roku obyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu ALFIK HISTORYCZNY. Wzięło w niej udział ponad  1,8 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 66 laureatów

Po opublikowaniu wyników, uczestnikom uzyskującym najwyższe noty w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim zostały przyznane tytuły laureatów oraz 66 nagród o łącznej wartości 6 630 zł. Nagrody to bony upominkowe do księgarni multimedialnej Gandalf.com.pl i pendrive'y Lizzard.

Poniższy raport zawiera szczegółowe informacje na temat statystyk konkursu ALFIK HISTORYCZNY 2017, sposobu obliczania punktacji i podziału nagród oraz ranking laureatów konkursu. Jest materiałem porównawczym, który może stanowić sposób postrzegania własnych osiągnięć na tle wyników uczestników w całej Polsce.

W tym miejscu pragniemy również serdecznie podziękować Szkolnym Komisjom Konkursowym za rzetelną pracę, Nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów – za zaangażowanie w rozwój talentów oraz udział w konkursie. Laureatom gratulujemy osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom odwagi, uporu i ambicji. Wierzymy, że dzięki tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w przyszłości odnosić liczne sukcesy. 

Zapraszamy do zapoznania się ze raportem konkursowym.

Pozdrawiamy!

Łowcy Talentów Jersz

 

1.   Uczestnicy

W konkursie uczestniczyło 1 818 uczniów ze 104 szkół.

4 SP - 322

5 SP - 347

6 SP - 579

1 GM -235

2 GM -169

3 GM - 166

 

2.   Rozdział  nagród

Pieniądze przeznaczone na nagrody podzielono, zgodnie z regulaminem (punkt 10), proporcjonalnie do liczby uczestników z poszczególnych klas. Postanowiono przyznać:

12 nagród B2 o wartości 200 zł – bon upominkowy do księgarni Gandalf.com.pl – nagroda rzeczowa,

39 nagrody B1 o wartości 100 zł – bon upominkowy do księgarni Gandalf.com.pl – nagroda rzeczowa,

15 nagród PL – pendrive Lizzard – nagroda rzeczowa.

 

3.    Sposób obliczania punktów

wynik uczestnika = 30 + suma punktów za poprawne odpowiedzi

- ¼ sumy punktów przeznaczonych na zadania z błędnymi odpowiedziami, 0 punktów za brak odpowiedzi.

 

4.    Wzorzec poprawnych odpowiedzi znajduje się pod linkiem: http://jersz.pl/files/news_download/FEPIUJYV

5.    Punktacja miejsc w rankingu konkursu ALFIK HISTORYCZNY 2017

Poniższa tabela prezentuje orienatacyjną ilość punktów na miejscu w rankingu ogólnopolskim.

6.    Przydział nagród (liczba punktów to dolna granica przyznawania danej nagrody):

Przyznano 51 nagród głównych zgodnie z poniższymi progami punktacyjnymi. Symbole B1, B2 w rubryce Nagroda – oznaczają nagrody wymienione w punkcie 2 raportu. 

Pendrive'y są przyznawane za 1 miejsca w województwie uczestnikom, którzy osiągnęli próg dobrego wyniku tj. 70% punktów. Pendrive'y są nagrodami specjalnymi za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej. Nagrody za osiągnięcia w lokacie ogólnopolskiej nie łączą się z nagrodami za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej.

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: