Wypisz się z newslettera
Zmień konkurs
O konkursie

Alfik Historyczny 2014alfik historyczny 2014

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

 
edycja VI
 
odbędzie się w środę 13 marca 2019
 
 
 

W dniu 1 marca 2019 r. upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkurs Alfik Historyczny. Konkurs odbędzie się 13 marca 2019 r. w macierzystych szkołach uczestników. Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.


 

INFORMACJA O KONKURSIE

Czytaj o projekcie Łowimy Talenty

Czytaj więcej o programie
Łowimy Talenty

 

 

Celem konkursu Alfik Historyczny jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii. Zarówno tej bliższej, dotyczącej dziejów Polski, jak i tej, która obejmuje wiedzę o przeszłości Europy i świata. Nadrzędne jest kreowanie tzw. myślenia historycznego, czyli świadomości dziejów oraz roli człowieka w nich. Oprócz znajomości faktografii, istotna w rozwiązywaniu zadań będzie umiejętność kojarzenia faktów i łączenia ich w ciąg przyczynowo - skutkowy. Uczeń decydujący się na podjęcie walki o konkursowe laury zmierzy się także z pytaniem o jego własne miejsce w historii. Wielu z uczniów potraktuje konkurs jako możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, inni odkryją, że nauka historii nie musi być żmudnym zapamiętywaniem dat, postaci i wydarzeń mających miejsce w minionych wiekach.

 

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punktów w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 4 do 8 i gimnazjalistów. Pytania konkursowe zostały opracowane w oparciu o wytyczne nowej podstawy programowej, dostrzegającej w rozwijaniu myślenia historycznego kluczową rolę przedmiotu historia w szkole. Zmaganie z pytaniami o przeszłość będzie nie tylko sprawdzeniem wiedzy, ale również fascynującą przygodą!


Alfik Historyczny 2019

 

Klasa

Wymagania (podstawa programowa)

 

IV

1. Elementy historii rodzinnej i regionalnej.

2. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.

3. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zawisza Czarny, Mikołaj Kopernik, Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Romuald Traugutt, Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Eugeniusz Kwiatkowski, “Zośka”. “Alek”, “Rudy”, Witold Pilecki, Jan Paweł II, bohaterowie “Solidarności”.

4. Refleksja nad historią jako nauką.

 

Spośród wskazanych w podstawie programowej treści ponadprogramowych:

4) Zakony w Polsce. Rozwój piśmiennictwa i rolnictwa.

5) Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje.

6) Złoty wiek kultury polskiej. Osiągnięcia architektury i sztuki – Wawel.

9) Obiady czwartkowe króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego króla.

10) Strajk dzieci we Wrześni. Udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja.

r.

V

 • Cywilizacje starożytne.
 • Bizancjum i świat islamu. 
 • Średniowieczna Europa. 
 • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. 
 • Polska w okresie wczesnopiastowskim.
 • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 
 • Polska w XIV i XV wieku.

VI

Treści podstawy programowej:

23. Formy walki o niepodległość,

24. Życie na emigracji,

25. Miasto przemysłowe,

26. Odrodzenie państwa polskiego,

27. Polska w okresie II wojny światowej,

28. Polska Rzeczpospolita Ludowa,

29. Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej;

Zakres chronologiczny: od początku XIX w. do upadku komunizmu w Polsce (1989 r.).

VII

Tożsamy z zakresem obowiązującej podstawy programowej dla klasy 7 (od kongresu wiedeńskiego do początku II wojny światowej - 1815-1939):

 

1. Europa po kongresie wiedeńskim.

2. Ziemie polskie w latach 1815–1848.

3. Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.

4. Powstanie styczniowe.

5. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.

6. I wojna światowa.

7. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

9. Europa i świat po I wojnie światowej.

10. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.

11. Wznoszenie państwowego gmachu II Rzeczypospolitej.

12. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.

13. Droga do wojny.

VIII

 • Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września).
 • II wojna światowa i jej etapy. 
 • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
 • Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
 • Świat po II wojnie światowej. 
 • Początki komunizmu w Polsce. 
 • Stalinizm w Polsce i jego skutki. 
 • Polska w latach 1957–1981. 
 • Dekada 1981–1989. 
 • Narodziny III Rzeczypospolitej. 
 • Miejsce Polski w świecie współczesnym.
 

Treści podstawy programowej:

29. Epoka napoleońska,

30. Europa po kongresie wiedeńskim,

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej,

32. Europa i świat w XIX w.,

33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim,

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczpospolitej w okresie powstań narodowych,

35. Życie pod zaborami,

36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.,

37. I wojna światowa i jej skutki,

38. Rewolucje rosyjskie,

39. Sprawa polska w I wojnie światowej;

Zakres chronologiczny: od 1795 r. do końca I wojny światowej (1918 r.)

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

 

 

Tygodniowy udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

Obóz Talentów

 

Bony upominkowe
do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł

 

 

 


 

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

 

 

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

 

 

 
 1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie  uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.
 2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.
 3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.
 4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu

 

Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu. Ranking Laureatów będzie dostępny na stronie www.jersz.pl.

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIA DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

 

 

Program honoruje osiągnięcia dydaktyczne szkół i nauczycieli w postaci przyznania:

Statuetka
 
 1. Wyróżnienia dla Nauczyciela – Certyfikat Łowcy Talentów otrzyma Szkolny Koordynator Konkursu, który zgłosił uczestników i przeprowadził w swojej szkole konkurs programu Łowimy Talenty. Wyróżnienia są przekazywane łącznie z wynikami danego konkursu. Tytuł Łowcy Talentów może być przyznany również nauczycielowi przygotowującemu uczestników (laureatów) do danego konkursu, ale wyłącznie na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu. 
 2. Wyróżnienia dla Szkoły – Certyfikat Szkoły Łowców Talentów otrzyma szkoła ucząca przynajmniej jednego laureata konkursu programu Łowimy Talenty. Wyróżnienia są przekazywane w czerwcu.
 3. Wyróżnienia dla Szkół – Statuetka Szkoły Łowców Talentów zostanie przyznana szkołom osiągającym ponadprzeciętne wyniki w konkursach programu Łowimy Talenty. O przyznaniu wyróżnienia decyduje liczba laureatów konkursu w stosunku do liczby zgłoszonych do niego uczniów, przy założeniu, że szkoła ma więcej niż dwóch laureatów w danym konkursie i zgłosiła do niego minimum 11 uczniów.

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE        

 

 

Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 1 marca 2019. Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy). Dwie lub kilka szkół mogą zgłosić wspólnych uczestników, wówczas konkurs odbędzie się w jednej z nich (w tej, która wyśle zgłoszenie). Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, Szkolny Koordynator otrzyma przesyłkę zawierającą dokładną instrukcję przeprowadzenia konkursu, karty odpowiedzi, kopertę – sprawozdanie i zaklejoną kopertę z testami. Otrzymaną przesyłkę należy otworzyć natychmiast, natomiast zaklejoną kopertę z testami dopiero po wypełnieniu przez uczestników danych osobowych na kartach odpowiedzi podczas konkursu. W przypadku braku przesyłki do dnia 8 marca 2019 r. wymagany jest kontakt do godziny 12:00 na biuro@jersz.pl

 

 

O szczegółach konkursu czytaj w regulaminie dostępnym na stronie www.jersz.pl.

 

 

 

Zobacz regulamin 

 

Wyślij zgłoszenie

 

 

 

O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Was informować na bieżąco na stronie
www.jersz.pl
oraz
www.facebook.com/LowcyTalentowJersz
.

 

 

 

Życząc Wam sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ALFIK HISTORYCZNY!

 

 

 

Pozdrawiamy!

 

Komitet Organizacyjny Konkursu

Łowcy Talentów Jersz

 

KONTAKT

Łowcy Talentów Jersz

tel. (71) 310 48 17

e-mail: BIURO@JERSZ.PL

WWW.JERSZ.PL

 

Dołącz do nas na fb!

 

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: