Wypisz się z newslettera
wszystkie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019-05-07
Na stronie konkursu Omnibus zamieściliśmy wyniki konkursu. Łowcy Talentów-JERSZ
2019-02-20
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs ALFIK HISTORYCZNY 2019 i SPRACHDOKTOR  został przedłużony do 1.03.2019r....
2019-01-02
Opublikowalismy raport konkursu Alfik Matematyczny 2018. http://jersz.pl/contest,4,tab_120.html
Do 8 kwietnia trwa nabór zgłoszeń udziału w Konferencji, Gali i Rejsie Talentów
2013-04-02


Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Łowimy Talenty 2012/13 do udziału 
w Ogólnopolskiej Konferencji pod tytułem

Nauczyciel w roli Szkolnego Łowcy Talentów,
czyli jak rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów?

oraz

 

Gali i Rejsie Talentów

 

 

 

Trzyczęściowe wydarzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 we Wrocławiu. Konferencja i Gala Talentów będzie miała miejsce w Auli Politechniki Wrocławskiej. Ostatnim punktem programu będzie spotkanie integracyjne z poczęstunkiem podczas 3 godzinnego Rejsu po Odrze.
 
 
Wydarzenie ma charakter promocyjno-informacyjny i adresowane jest do kręgu odbiorców zainteresowanych sposobami wspierania uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień przez łączenie szkolnej i pozaszkolnej przestrzeni edukacyjnej, w tym nauczycieli, dyrektorów i uzdolnionych uczniów szkół biorących udział w projekcie Łowimy Talenty 2012/13 oraz przedstawicieli środowiska oświatowego, przedstawicieli partnerów, patronów i współpracowników projektu, jak również przedstawicieli mediów zajmujący się tematyką edukacji.
 

Podczas konferencji będziecie mieli okazję:

  • wysłuchać interesujących wykładów na temat sposobów rozwijania zainteresowań i wspierania uczniów zdolnych,
  • brać udział w panelach dyskusyjnych,
  • poznać przykłady dobrych praktyk w edukacji talentów ,
  • oraz odnaleźć inspirację do dalszego rozwoju.
 
W trakcie Gali Talentów poznamy szkoły wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami swoich laureatów w projekcie Łowimy Talenty 2012/13 w ośmiu kategoriach: Deutschfreund, Alfik Matematyczny, English High Flier, Alfik Humanistyczny, MAT, English Ace, Sprachdoktor, Omnibus.
 

Weź udział w wydarzeniu, jeśli chcesz:

  • promować osiągnięcia własne jak i swojej instytucji na ogólnopolskim forum edukacyjnym
  • zaprezentować i opublikować własne poglądy na temat współczesnych edukacji
  • wymienić się doświadczeniami w kręgu ludzi najbardziej zaangażowanych w rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
  • zaczerpnąć świeżych pomysłów i inspiracji do dalszego rozwoju
  • zawrzeć nowe i interesujące znajomości w przyjemnej aurze
 
 
Jak zgłosić swój udział?
 
 
Osoby zainteresowane udziałem, które dotychczas nie otrzymały elektronicznego zaproszenia prosimy o wysłanie zgłoszenia w terminie do 8 kwietnia 2013 drogą mailową na adres: ilona@jersz.pl. Rejestrujemy delegacje max 3-osobowe. Uprzejmie informujemy, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i o zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu zadecyduje wybrana forma uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www.jersz.pl
 
 
UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji listy uczestników. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym z adresu ilona@jersz.pl. Po upływie terminu zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc, przewidujemy rozszerzenie listy odbiorców konferencji.
 
 
Termin zgłoszeń udziału w wydarzeniu upływa 8 kwietnia 2013.
 
 

Jak zgłosić swoje autorskie wystąpienie podczas konferencji lub opublikować referat? 

 

Macie własne pomysły na rozwijanie zainteresowań uczniów?

Wiecie jaki zmotywować młodzież do pracy nad sobą albo czego unikać?

Pracujecie na co dzień z uzdolnioną młodzieżą?

Znacie przykłady dobrych praktyk stosowanych w rozwoju szkolnych talentów lub byliście świadkami  niezwykłych młodzieżowych talentów?

 

Czas o tym głośno powiedzieć. cheeky

 

Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji publikacji referatów i autorskich wystąpień dotyczących sposobów wspierania uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień  podczas planowanej konferencji. Prosimy zgłaszać propozycje referatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ilona@jersz.pl - do 8 kwietnia 2013. Tematyka referatów winna obejmować zagadnienia dotyczące sposobów wspierania uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Dopuszczamy innowacyjną możliwość wspólnego wystąpienia nauczyciela z uczniem. 

 
UWAGA: Rezerwujemy sobie prawo wyboru referatów do przedstawienia podczas konferencji. Autorzy referatów wybranych do wygłoszenia zostaną powiadomieni o wyborze do dnia 22 kwietnia 2013. Spośród pozostałych referatów zostanie wyselekcjonowany materiał do pokonferencyjnej publikacji internetowej. 
 

 

Czytajcie szczegóły dotyczące wydarzenie w zakładce:
Łowimy Talenty 2012/13 - Konferencja, Gala i Rejs Talentów

http://jersz.pl/talent,101.html

 

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: