Wypisz się z newslettera
Biuro prasowe
Konferencja, Gala i Rejs Talentów | 6 czerwca 2013
2013-04-01


Osoby zainteresowane tematyką ucznia zdolenego mają okazję wziąć udział ogólnopolskiej konferencji pod tytułem: „Nauczyciel w roli Szkolnego Łowcy Talentów, czyli jak rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów?” oraz w Gali i Rejsie Talentów. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca 2013 we Wrocławiu, w Auli Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia są Łowcy Talentów Jersz. Wydarzenie to objęte jest dodatkowo patronatem Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Każde dziecko jest zdolne, tylko trzeba dać mu możliwość rozwoju. A najwłaściwszym miejscem do tego jest szkoła. Właściwe identyfikowanie uzdolnień uczniów wymaga nie tylko całej rzeszy pracujących z oddaniem nauczycieli, ale i narzędzi, które pozwolą odkrywać predyspozycje uczniów w różnych dziedzinach.

 

Inicjatywa Łowimy Talenty jest jedną z form odkrywania talentów. Ma na celu dostarczanie szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym narzędzi wspomagających rozbudzanie zainteresowań przedmiotami językowymi i ścisłymi oraz motywowanie i promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli poprzez intelektualne współzawodnictwo.

 

Organizatorzy wydarzenia mają świadomość, iż jednym ze źródeł nieefektywnego wykorzystywania potencjału uzdolnionej młodzieży jest niewiedza, niekiedy brak inspiracji i motywacji oraz niedostateczna współpraca podmiotów uczestniczących w obecnym systemie edukacji. Dlatego podjęto się organizacji Konferencji, Gali i Rejsu Talentów. Wydarzenie jest zwieńczeniem projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13 skupiającego organizację 8 Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych, w których wzięło udział ponad 110 tys. uczestników, wśród których wyłoniono blisko 900 laureatów osiągających najwyższe wyniki z matematyki, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego.

 

Wierzymy, iż spotkanie może być platformą do szerokiej wymiany doświadczeń w pracy z uzdolnionymi uczniami oraz promocją dobrych praktyk wśród dyrektorów szkół i nauczycieli biorących udział w projekcie, przedstawicieli środowiska oświatowego, partnerów i współpracowników projektu oraz mediów zajmujących się tematyką edukacji. Ponadto pozostajemy w nadziei, iż konfrontacja poglądów oraz idei zaprezentowana w trakcie konferencji pozwoli zainspirować uczestników do dalszego rozwoju w pracy ze zdolną młodzieżą.

Ilona Dusza Kowalska - koordynator projektu

 

 

PLAN WYDARZENIA

 

 

Moderatorzy:  dr Małgorzata Prokosz - pedagog społeczny z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Ilona Dusza Kowalska
 - Koordynator Projektu Łowimy Talenty

10:00 – 11:00     

Rejestracja uczestników i wręczenie drobnego poczęstunku

11:00 – 11:10

Powitanie uczestników
dr Małgorzata Prokosz, Ilona Dusza Kowalska

11:15 – 11:30

Po co Łowimy Talenty? - przedstawienie założeń projektu
Ilona Dusza Kowalska - Koordynator Projektu Łowimy Talenty

11:30 – 12:00

Jak pracować z uczniem zdolnym? - o rozwoju inteligencji wielorakich i kształtowaniu adekwatnej samooceny ucznia na przykładzie metody projektu
Monika Kukowska i Ewa Lesik
Dyrektor i Nauczyciel Zespołu Szkół w Lubecku

12:05 – 12:35

Jak efektywnie rozwijać talenty? – od pracy rocznej ucznia do laureata konkursu ogólnopolskiego
Anita Plumińska – Mieloch
Dyrektor Gimnazjum Nr  1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu
12:40 – 13:10 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
Teresa Kosiarek - Koordynator Projektu - Ośrodek Rozwoju Edukacji

13:15 – 13:45

Young Talent Management – nowatorski program rozwoju potencjału uzdolnionych uczniów, łączący wytyczanie ścieżki edukacyjnej z edukacją 
Jolanta Kulik i Joanna Hetnarowicz
13:45 – 14:05 Przerwa kawowa
14:10 – 14:40 Gala Talentów - wyróżnienie szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki w projekcie Łowimy Talenty 2012/13
14:40 – 15:15 Zakończenie konferencji i wspólne przejście z Auli PWR do statków pasażerskich przycumowanych przy Śluzie Szczytniki
15:15 – 18:15 Rejs po Odrze – Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem w postaci cateringu

Na każde autorskie wystąpienie jest zaplanowane 20 min treści i 10 min dyskusji na dany temat.

 

Jak zgłosić swój udział?
 
 
Osoby zainteresowane udziałem, które dotychczas nie otrzymały elektronicznego zaproszenia proszone są o wysłanie zgłoszenia w terminie do 8 kwietnia 2013 drogą mailową na adres: ilona@jersz.pl. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc i o zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu zadecyduje wybrana forma uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www.jersz.pl. Po upływie terminu zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc, przewidywane jest rozszerzenie listy odbiorców konferencji.
 
 
Termin zgłoszeń udziału w wydarzeniu upływa 8 kwietnia 2013.

 

Pozostałe szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj: http://jersz.pl/talent,101.html

 

Udział w konferencji jest bezpłatny – uczestnik ponosi tylko koszty dojazdu na miejsce konferencji. Organizator zapewnia wyżywienie (poczęstunek podczas rejsu). Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, ani parkingowych.

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: