Wypisz się z newslettera
Biuro prasowe
Pozwólmy uczniom swobodnie latać
2013-06-08

konferencja talentów

 

 

Pozwólmy uczniom swobodnie latać

 

Było to główne przesłanie ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej „Nauczyciel w roli szkolnego łowcy talentów, czyli jak rozwijać zainteresowania  i umiejętności uczniów”, która odbyła się 6 czerwca w Auli Politechniki Wrocławskiej jako komponent projektu Łowimy Talenty 2012/13.

 

Nawet najlepsza sowa nic nie złowi, jeżeli jej nie pozwolisz wzlecieć - tym mottem rozpoczęła się konferencja, która stała się platformą wymiany doświadczeń dyrektorów, nauczycieli i instytucji podejmujących nurt tematów związanych z rozwijaniem zdolności uczniów. Wbrew obiegowym opiniom kondycja polskich szkół i uczniów nie jest słaba, ale niejednokrotnie nie dostrzega się w nich potencjału, bądź nie wykorzystuje się go efektywnie. Źródłem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niewiedza, brak wzorców, inspiracji i motywacji oraz niedostateczna współpraca podmiotów uczestniczących w obecnym systemie edukacji.

 

„Każde dziecko jest zdolne, tylko trzeba dać mu możliwość rozwoju, a najwłaściwszym miejscem do tego jest dom i szkoła. W rękach rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół kryje się potężna siła i ciąży na nich wielka odpowiedzialność. Jednak właściwe identyfikowanie uzdolnień uczniów wymaga nie tylko spostrzegawczości i działań ze strony rodziców, nie tylko całej rzeszy pracujących z oddaniem nauczycieli, ale i narzędzi, które pozwolą odkrywać predyspozycje uczniów w różnych dziedzinach. Z tego powodu narodziła się inicjatywa Łowimy Talenty, która ma na celu dostarczanie szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym narzędzi wspomagających rozbudzanie zainteresowań przedmiotami językowymi i  ścisłymi oraz motywowanie i promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli poprzez intelektualne współzawodnictwo i wymianę doświadczeń” – mówi Ilona Dusza Kowalska - koordynator projektu Łowimy Talenty i główny organizator konferencji.

 

W czasie konferencji zaprezentowano szereg dobrych praktyk, pomysłów i narzędzi wspierających nie tylko pracę z uczniami uzdolnionymi, ale i te pozwalające odkryć naturalne zdolności dzieci i młodzieży. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Luboniu – Anity Plumińskiej – Mieloch, która zaskoczyła uczestników pomysłowością, mnogością i efektywnością podejmowanych działań w swojej szkole, udowadniając przy tym, iż wcale nie potrzeba przy tym wysokich nakładów finansowych. Zaprezentowała m.in. ideę uczniowskiej działalności quasi badawczej z zakresu historii, która ma wymiar w zajęciach indywidualnych z wieloma nauczycielami oraz urlopem naukowym. Ponadto, uczniowie z lubońskiego gimnazjum są motywowani poprzez publikowanie informacji o sukcesach w mediach, ekspozycję na Ścianie Talentów i Alei Gwiazd, system stypendialny oraz udział w serii publikacji Rozwijamy talenty. Autorka pokreśliła, że aby jak najlepiej wspierać pasje uczniów niezbędna jest współpraca z instytucjami zewnętrznymi w tym m.in. z: IPN, NID czy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

 

„Każdy nauczyciel powinien patrzyć na ucznia indywidualnie, bo każdy ma jakiś talent, zdolność, umiejętność. Dobry nauczyciel powinien zwracać się do dziecka z szacunkiem, wskazując na jego mocne strony, gdyż wtedy ma szansę wykształcić się prawidłowa samoocena.” – podkreślały prelegentki z Zespołu Szkół w Lubecku – Dyrektor Monika Kukowka i nauczyciel Ewy Lesik. Zwracały one uwagę na potęgę metody projektu – z nauczycielem jako tutorem – wspierającym, prowadzącym, oraz zaplecza pomocy dydaktycznych niezbędnych do wartościowej i kreatywnej realizacji zajęć. Interesującą propozycją było tu wykorzystanie narzędzi TIK do tworzenia ćwiczeń interaktywnych na przykładzie zajęć z języka niemieckiego. Szczególną uwagę Autorki zwróciły także na uczenie się przez doświadczenie (John  Dewey), podkreślając, że w projektach najważniejsza jest zasada 3 Z – każdy projekt powinien być dla dzieci Zaplanowany, Zabawny i Zaskakujący, czyli nieść radość, bo – jak stwierdził Janusz Korczak – Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, zatem nauczyciel pracując według powyższych zaleceń także będzie radosny, zmotywowany i bardziej chętny do podejmowania nowych działań, a uśmiechnięte, zadowolone, szczęśliwe dziecko kształtuje w sobie wysoką samoocenę, co jest kluczem do sukcesu w dorosłym życiu.

 

Podczas spotkania po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano projekt wspierający doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich w szkołach ponadgimnazjalnych - „Loża Debat Oxfordzkich – Young Talent Mangement”, do którego zaprosiła Joanna Hetnarowicz – założycielka i prezes Klubu Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Konferencję uzupełniło wystąpienie dotyczące systemowych rozwiązań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, które zaprezentowała Teresa Kosiarek z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Wszyscy referenci zwracali uwagę na konieczność zintensyfikowania ale i skonsolidowania działań na rzecz lepszej pracy z uczniami oraz stosowania indywidualnego podejścia do dziecka, jego potrzeb i możliwości z uwzględnieniem konieczności elastycznego podejścia do tradycyjnego modelu pracy szkoły. Dobór kadry nauczycielskiej przez dyrektora i nieustanne jej motywowanie, najlepiej własnym przykładem, uznano za ważny warunek dobrej pracy z uczniami zdolnymi. Szczególną uwagę zwracano na prawo dziecka do samorozwoju,

 

Istotnym elementem spotkania była Gala Talentów, uhonorowująca szkoły, których uczniowie osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w projekcie Łowimy Talenty 2012/13. 8 statuetek powędrowało z rąk Rościsława Rabczuka – (Vice-dyrektora Centrum Metod Stochastycznych im Hugona Steinhausa przy Politechnice Wrocławskiej, uhonorowany w 2012 roku nagrodą im. Samuela Dicksteina za 50-letnią działalność popularyzatorską i organizacyjną, pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych) do delegacji 8 wyróżnionych szkół w tym: Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 z Żar, Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 z Wrocławia, Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 z Wrocławia, Szkoły Podstawowej Nr 28 z Opola, Gimnazjum Nr 8 w Opolu, Szkoły Podstawowej Nr 1 z Zabrza, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola z Wisznic oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 z Gliwic. Dodatkowo przyznano 3 keyboardy: Społecznej Szkole Podstawowej Nr 71 ze Szczecina, Sportowej Szkole Podstawowej Nr 72 z Wrocławia i Szkole Podstawowej Nr 18 z Gdyni. Keyboardy wręczyła Julita Słomian - członek Komitetu Organizacyjnego projektu Łowimy Talenty.

 

Po części oficjalnej uczestnicy integrowali się podczas rejsu po podniesionych wodach Odry. 

 

Wydarzenie organizowany przez Łowców Talentów Jersz było zwieńczeniem projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13 objętego patronatem Politechniki Wrocławskiej, w którym wyłoniono blisko 900 laureatów osiągających najwyższe wyniki z matematyki, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, spośród 117 tys. uczestników z całej Polski. „Potwierdziło ono fakt, że w Polsce jest sporo utalentowanych uczniów wspieranych przez coraz większą grupę nauczycieli, którzy chcą i potrafią więcej zdziałać na lekcji – zarówno w klasie jak i poza nią – traktując swoich uczniów jako wartościowych ludzi, którym trzeba pomóc wybrać najlepszą dla nich, indywidualną drogę rozwoju.” – zakończyła moderator konferencji Małgorzata Prokosz z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Starsze posty
2013-06-28

W czerwcu 2013 roku przyznano 442...

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: