Wypisz się z newslettera
Biuro prasowe
Łowimy Talenty w polskich szkołach
2012-10-22

 

Rozpoczęła się rejestracja uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do ogólnokrajowego projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13. Zarejestrowani uczestnicy wezmą udział w co najmniej jednym z 8 ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z zakresu matematyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Dla blisko 400 laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu oraz szkół zgłaszających największą liczbę uczestników ufundowane zostaną nagrody o łącznej wartości nawet 350 000 zł. Organizatorem projektu jest przedsiębiorstwo edukacyjno - wydawnicze Łowcy Talentów Jersz znane od 18 lat z organizacji konkursów przedmiotowych i obozów edukacyjnych. Projekt jest realizowany pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

 

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe

 

O PROJEKCIE

 

Łowimy Talenty to projekt edukacyjny kierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest popularyzacja edukacji matematycznej i przedmiotów językowych wśród młodzieży, motywowanie i pobudzanie aktywności uczniów poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami, rozwijania własnej wiedzy i samodzielności. Projekt ma również na celu promocję uzdolnionych matematycznie i językowo młodych osób oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla nauczycieli pracujących ze zdolnymi uczniami.

 

„Chcemy zaproponować uczniom i nauczycielom dodatkowe instrumenty motywujące ich do pracy i nauki, które umożliwią im odkrywanie nie tylko talentów przedmiotowych wśród uczniów, ale i talentów pedagogicznych wśród nauczycieli. Wierzymy, że udział w projekcie przyniesie uczestnikom wiele satysfakcji i przyczyni się do rozwoju zainteresowania przedmiotami ścisłymi i językowymi oraz promocji utalentowanej młodzieży i autorytetów wśród nauczycieli” mówi koordynator projektu Ilona Dusza Kowalska.

 

 

O OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Projekt Łowimy Talenty 2012/13 uwzględnia organizację znanych od kilkunastu lat ogólnopolskich konkursów matematycznych - Alfik Matematyczny i MAT, humanistycznych – Alfik Humanistyczny i Omnibus, języka angielskiego – English High Flier i English Ace oraz języka niemieckiego – Deutshfreund i Sprachdoktor. Blisko 400 laureatów konkursów otrzyma nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci udziału w obozie edukacyjno – wypoczynkowym w Serpelicach, podczas wakacji 2013. Dla szkół zgłaszających do projektu największą liczbę uczestników również przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci publikacji książkowych i keyboardów Casio. Łączna wartość nagród jest szacowana w kwocie 350 000 zł. Fundatorem nagród są Łowców Talentów Jersz, wydawnictwo edukacyjne Telbit, entuzajaści języka niemieckiego, kalulatory Vector oraz Szkoła Muzyczna Casio.

 

Rejestracji uczniów do projektu Łowimy Talenty 2012/13 i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych może dokonać nauczyciel wysyłając zgłoszenie przez stronę www.jersz.pl w terminach uzależnionych od harmonogramu konkursów.

 

 

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH PROJEKTU ŁOWIMY TALENTY 2012/13

 

Deutschfreund - konkurs języka niemieckiego

Data konkursu: 21 listopada 2012

Zgłoszenia do: 31 października 2012

 

Alfik Matematyczny - konkurs matematyczny

Data konkursu: 28 listopada 2012

Zgłoszenia do: 7 listopada 2012

 

English High Flier - konkurs języka angielskiego

Data konkursu: 12 grudnia 2012

Zgłoszenia do: 21 listopada 2012

 

Alfik Humanistyczny - konkurs humanistyczny

Data konkursu: 19 grudnia 2012

Zgłoszenia do: 28 listopada 2012

 

MAT - konkurs matematyczny

Data konkursu: 10 stycznia 2013

Zgłoszenia do: 19 grudnia 2012

 

English Ace - konkurs języka angielskiego

Data konkursu: 13 marca 2013

Zgłoszenia do: 20 lutego 2013

 

Sprachdoktor - konkurs języka niemieckiego

Data konkursu: 20 marca 2013

Zgłoszenia do27 lutego 2013

 

Omnibus - konkurs humanistyczny

Data konkursu: 27 marca 2013

Zgłoszenia do: 6 marca 2013

 

 

O KONFERENCJI „NAUCZYCIEL W ROLI SZKOLNEGO ŁOWCY TALENTÓW, CZYLI JAK ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW?”

 

Łowimy Talenty 2012/13 przewiduje organizację ogólnopolskiej konferencji z udziałem nauczycieli i przedstawicieli środowiska oświatowego, której tematem będzie prezentacja dobrych praktyk edukacyjnych w pracy ze zdolnym uczniem. Konferencja odbędzie się w maju 2013 roku na Politechnice Wrocławskiej. Informacja dotycząca rejestracji uczestników na konferencje będzie zamieszczona na stronie www.jersz.pl

 

Plakat Łowimy Talenty

 

Więcej informacji na temat projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13 jest dostępnych na www.jersz.pl

 

____________________________

 

INFORMACJA O ORGANIZATORZE

 

Organizatorem projektu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów Jersz, organizująca konkursy przedmiotowe i obozy edukacyjne od  1994r. Tylko w roku szkolnym 2011/2012 brało w nich udział ponad 97 000 uczniów.

 

Łowcy Talentów Jersz to firma edukacyjno-wydawnicza organizująca konkursy i obozy edukacyjne od 1994 roku. Powstała z myślą o wzmocnieniu systemu oświaty w zakresie popularyzacji przedmiotów językowych i ścisłych, w szczególności matematyki, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Działalność Łowców Talentów Jersz ma na celu rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w pracy z młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową.

 

W sierpniu 2012 roku Łowcy Talentów Jersz zostali uhonorowani tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”, przyznawanym pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucjom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież.

 

PARTNERZY

 

Telbit – wydawnictwo edukacyjne

kalulatory Vector      

Szkoła Muzyczna Casio

Germaniac.pl

 

PATRONI

 

Politechnika Wrocławska

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

Edu.info.pl

Eid.edu.pl

Interklasa.pl

MegaMatma.pl

 

 

Starsze posty
2012-10-24

 

Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych...

2012-10-01

 

Do dnia 7 listopada 2012 roku uczniowie i nauczyciele...

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: