Wypisz się z newslettera
Biuro prasowe
Ruszyła rejestracja zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT 2013 pod patronatem Politechniki Wrocławskiej
2012-12-01

 

Do 19 grudnia 2012 roku uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT 2013. Finał popularnego wśród młodzieży konkursu odbędzie się 10 stycznia 2013 o godzinie 13:00 w macierzystych szkołach uczestników. W tym roku konkurs jest organizowany w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13, któremu patronuje Politechnika Wrocławska, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 2013

 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT 2013 jest promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nauką matematyki i przedmiotów ścisłych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Udział w nim jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności matematycznych i zaangażowanie uczniów we własną edukację.

 

 

Blisko 400 laureatów Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13, w tym konkursu MAT, otrzyma nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci udziału w obozie edukacyjno – wypoczynkowym w Serpelicach, podczas wakacji 2013. Dla szkół zgłaszających do projektu największą liczbę uczestników również przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. w postaci publikacji książkowych i keyboardów Casio. Dla  500 nauczycieli matematyki przewidziano roczny abonament z dostępem do bogatych zasobów innowacyjnego portalu matematycznego MegaMatma.pl. Łączna wartość nagród jest szacowana w kwocie 350 000 zł. Fundatorem nagród są Łowców Talentów Jersz, wydawnictwo edukacyjne Telbit, entuzjaści języka niemieckiego Germaniac.pl, kalkulatory Vector oraz Szkoła Muzyczna Casio.

 

 

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciel (szkolny koordynator konkursu) może dokonać zgłoszenia uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 19 grudnia 2012. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów. Dwie lub kilka szkół mogą zgłosić wspólnych uczestników, wówczas konkurs odbędzie się w jednej z nich (w tej, która wyśle zgłoszenie).

 

 

O szczegółach konkursu MAT 2013 i przebiegu jego realizacji można czytać na bieżąco na stronie www.jersz.pl oraz www.facebook.com/LowcyTalentowJersz. Na www.jersz.pl dostępne są również testy z ubiegłych edycji konkursu, zbiory zadań, interesujące aktualności edukacyjne oraz informacje o wakacyjnych obozach wypoczynkowo – naukowych.

 

Zobacz regulamin http://jersz.pl/contest,1,tab_8.html

Zobacz zadania konkursowe z lat ubiegłych http://jersz.pl/contest,1,tab_12.html

Zgłoś się do konkursu http://jersz.pl/contest,1,tab_signup.html

 

 

Partnerem projektu Łowimy Talenty 2012/13 jest wydawnictwo edukacyjne Telbit, Szkoła Muzyczna Casio, kalkulatory Vector oraz entuzjaści języka niemieckiego Germaniac.pl. Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", będące organizatorem kampanii edukacyjnej „Warto Być Dobrym” oraz edukacyjne portale internetowe www.Edu.info.pl, www.Eid.edu.pl, www.Interklasa.pl, www.MegaMatma.pl.

.

 

____________________________

 

INFORMACJA O ORGANIZATORZE

 

Organizatorem projektu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów Jersz, organizująca konkursy przedmiotowe i obozy edukacyjne od  1994r. Tylko w roku szkolnym 2011/2012 brało w nich udział ponad 97 000 uczniów.

 

Łowcy Talentów Jersz to firma edukacyjno-wydawnicza organizująca konkursy i obozy edukacyjne od 1994 roku. Powstała z myślą o wzmocnieniu systemu oświaty w zakresie popularyzacji przedmiotów językowych i ścisłych, w szczególności matematyki, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Działalność Łowców Talentów Jersz ma na celu rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w pracy z młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową.

 

W sierpniu 2012 roku Łowcy Talentów Jersz zostali uhonorowani tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”, przyznawanym pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucjom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież.

 

 

PARTNERZY

Wydawnictwo edukacyjne Telbit

Kalkulatory Vector

Szkoła Muzyczna Casio

Germaniac

 

PATRONI

Politechnika Wrocławska

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"

 

PATRONI MEDIALNI

Edu.info.pl

Eid.edu.pl

Interklasa.pl

MegaMatma.pl

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Łowcy Talentów "Jersz"

71 310 48 17

501 101 866

biuro@jersz.pl

www.jersz.pl

 

 

 

 

 

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: