Wypisz się z newslettera
Biuro prasowe
Ruszyła XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR 2013
2013-02-12

Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogą do 27 lutego 2013 wysłać zgłoszenie do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR 2013. Finał konkursu odbędzie się 20 marca 2013 roku o godzinie 13:00 w macierzystych szkołach uczestników. W tej edycji konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13, któremu patronuje Politechnika Wrocławska.

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor 2013

 

Celem ogólnopolskiego konkursu Sprachdoktor jest promocja uzdolnionej językowo młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych krajami niemieckojęzycznymi, nauką języka niemieckiego oraz rozwijania różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Udział w nim jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności językowych i zaangażowanie uczniów we własną edukację.

 

 

Blisko 400 laureatów Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13, w tym konkursu SPRACHDOKTOR otrzyma nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci udziału w obozie edukacyjno – wypoczynkowym w Serpelicach, podczas wakacji 2013.  Łączna wartość nagród jest szacowana w kwocie 350 000 zł. Fundatorem nagród są Łowców Talentów Jersz, wydawnictwo edukacyjne Telbit, entuzjaści języka niemieckiego Germaniac.pl, kalkulatory Vector oraz Szkoła Muzyczna Casio.

 

 

Szkołom podstawowym zgłaszającym największą liczbę uczestników do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor (zgłoszenia do 27.02.2013r.) przekażemy 50 kompletów publikacji do nauki języka niemieckiego w klasach 1-3: „Podstawy niemieckiego dla małego i dużego część 1,2 3” autorstwa Magdaleny Pałys.

 

 

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiał językowy, którego dotyczyć będą testy, uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Nauczyciel (szkolny koordynator konkursu) może dokonać zgłoszenia uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 27 lutego 2013. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów. Dwie lub kilka szkół mogą zgłosić wspólnych uczestników, wówczas konkurs odbędzie się w jednej z nich (w tej, która wyśle zgłoszenie).

 

 

O szczegółach konkursu SPRACHDOKTOR 2013 i przebiegu jego realizacji można czytać na bieżąco na stronie www.jersz.pl oraz www.facebook.com/LowcyTalentowJersz. Na www.jersz.pl znajdują się również testy z ubiegłej edycji.

 

 

Zobacz regulamin http://jersz.pl/contest,6,tab_17.html

Zobacz zadania konkursowe z lat ubiegłych http://jersz.pl/contest,6,tab_19.html

Zgłoś się do konkursu http://jersz.pl/contest,6,tab_signup.html

 

 

Partnerem projektu Łowimy Talenty 2012/13 jest wydawnictwo edukacyjne Telbit, entuzjaści języka niemieckiego Germaniac.pl, Szkoła Muzyczna Casio oraz marka wysokiej jakości zegarków Vector. Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", będące organizatorem kampanii edukacyjnej „Warto Być Dobrym” oraz edukacyjne portale internetowe www.Edu.info.pl, www.Eid.edu.pl, www.Interklasa.pl, www.MegaMatma.pl.

 

 

________________________________

 

Łowców Talentów JerszINFORMACJA O ORGANIZATORZE

 

Organizatorem projektu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów Jersz, organizująca konkursy przedmiotowe i obozy edukacyjne od  1994r. Tylko w roku szkolnym 2011/2012 brało w nich udział ponad 97 000 uczniów.

 

Łowcy Talentów Jersz to firma edukacyjno-wydawnicza organizująca konkursy i obozy edukacyjne od 1994 roku. Powstała z myślą o wzmocnieniu systemu oświaty w zakresie popularyzacji przedmiotów językowych i ścisłych, w szczególności matematyki, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Działalność Łowców Talentów Jersz ma na celu rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w pracy z młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową.

 

W sierpniu 2012 roku Łowcy Talentów Jersz zostali uhonorowani tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”, przyznawanym pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucjom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież.

 

PARTNERZY

Telbit – wydawnictwo edukacyjne

Kalkulatory Vector

Szkoła Muzyczna Casio

Germianiac.pl

 

PATRONI

Politechnika Wrocławska

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"

 

PATRONI MEDIALNI

Edu.info.pl

Eid.edu.pl

Interklasa.pl

MegaMatma.pl

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Łowcy Talentów "Jersz"

71 310 48 17

501 101 866

biuro@jersz.pl

www.jersz.pl

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: