Wypisz się z newslettera
Polityka prywatności
Polityka Prywatności
2018-09-01

 

Jersz.pl jest zarządzana przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. Julita Słomian & Miłosz Słomian z siedzibą w Wilczynie, przy ulicy Dębowa 2, 55-120 Oborniki Śląskie, Polska. Łowcy Talentów-JERSZ s.c. informuje o zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich których to dotyczy, na podstawie odrębnego oświadczenia woli (w związku ze startem w konkursie) oraz poprzez akceptację Regulaminów Konkursowych (po prostu „Regulaminów") i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: http://jersz.pl/press,info.html  


Łowcy Talentów-JERSZ s.c.  szanuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych jest Łowcy Talentów-JERSZ s.c.  

2. Zbiory danych osobowych uczestników są gromadzone przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c., dostęp do jakiegokolwiek zbioru wymaga jednak dostępu do odpowiednio zabezpieczonego i autoryzowanego systemu oraz znajomości zabezpieczającego hasła. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. jest wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c., w tym w celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zgłoszeń i uczestnictwa w konkursach oferowanych przez JERSZ.  

4. Przy rejestracji konkursowej, koordynator podaje dane osobowe takie jak: adres e-mail, nr telefonu, szkoła w której pracuje oraz imię i nazwisko, a także dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury. Uczestnicy natomiast podają imię, nazwisko, klasę i jej oddział oraz opcjonalnie adres e-mail.  

Dane osobowe koordynatorów i uczestników wymienione powyżej będą przetwarzane przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. w celu realizacji konkursów, ustalenia klasyfikacji, przekazania nagród, wystawienia faktur, informowania o naszych działaniach i produktach/usługach oferowanych przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. i jej partnerów/sponsorów.  Informacje dotyczące laureatów konkursów będą publikowane na stronie www.jersz.pl w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły. Na prośbę laureata lub opiekunów prawnych zostaną usunięte. Łowcy Talentów-JERSZ s.c. przetwarza również dane podane w formularzu kontaktowym, odkładają się one w systemie poczty gmail firmy Google. 

5. Dane osobowe w każdej chwili mogą zostać zmienione lub usunięte z systemów Łowcy Talentów-JERSZ s.c. wymaga to kontaktu mailowego na biuro@jersz.pl. Każdy ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu też naszych ofert w dowolnym czasie poprzez kontakt na biuro@jersz.pl

6. Łowcy Talentów-JERSZ s.c. może udostępniać dane osobowe Koordynatorów i uczestników tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, jak również powierzać zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celu ich przechowywania, dostarczania wiadomości e-mail i realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów. Ewentualne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, tzn. nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

7. Z uwagi na uatrakcyjnienie strony, Łowcy Talentów-JERSZ s.c. posługuje się plikami „cookies". Funkcjonalność strony wymaga zastosowania plików cookies, które przechowują wybrane dane w celu zidentyfikowania użytkownika przy ponownym odwiedzeniu strony. Dzięki temu Łowcy Talentów-JERSZ s.c. może dostosowywać usługi i treści oferowane przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. do indywidualnych potrzeb i preferencji korzystających ze strony, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Łowcy Talentów-JERSZ s.c.. „Cookies" używane przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c. po zakończeniu sesji przez korzystających ze strony może być usuwane z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies").  

8. Łowcy Talentów-JERSZ s.c. korzysta z systemów monitorowania aktywności odwiedzających stronę w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Platformy. Decydując się na korzystanie ze strony oferowanej przez Łowcy Talentów-JERSZ s.c., odwiedzający stronę mają świadomość powyższych działań oraz wyrażają na nie zgodę.  

9. Łowcy Talentów-JERSZ s.c. korzysta z wewnętrznych procedur ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szczególną procedurą jest wykrycie naruszenia danych osobowych, po każdym takich przypadku sporządzany jest raport.

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: