Wypisz się z newslettera
Łowimy Talenty
Konferencja, Gala i Rejs Talentów

 

 

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Łowimy Talenty 2012/13 do udziału 
w Ogólnopolskiej Konferencji pod tytułem

Nauczyciel w roli Szkolnego Łowcy Talentów,
czyli jak rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów?

oraz

 

Gali i Rejsie Talentów

 

 

 
 

 

Każde dziecko jest zdolne, tylko trzeba dać mu możliwość rozwoju. A najwłaściwszym miejscem do tego jest szkoła. Właściwe identyfikowanie uzdolnień uczniów wymaga nie tylko całej rzeszy pracujących z oddaniem nauczycieli, ale i narzędzi, które pozwolą odkrywać predyspozycje uczniów w różnych dziedzinach.

 

Inicjatywa Łowimy Talenty jest jedną z form odkrywania talentów. Ma na celu dostarczanie szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym narzędzi wspomagających rozbudzanie zainteresowań przedmiotami językowymi i ścisłymi oraz motywowanie i promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli poprzez intelektualne współzawodnictwo.

 

My - organizatorzy wydarzenia, mamy świadomość, iż jednym ze źródeł nieefektywnego wykorzystywania potencjału uzdolnionej młodzieży jest niewiedza, niekiedy brak inspiracji i motywacji oraz niedostateczna współpraca podmiotów uczestniczących w obecnym systemie edukacji. Dlatego podjęliśmy się organizacji Konferencji, Gali i Rejsu Talentów. Wydarzenie jest zwieńczeniem projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13 skupiającego organizację 8 Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych, w których wzięło udział ponad 110 tys. uczestników, wśród których wyłoniono blisko 900 laureatów osiągających najwyższe wyniki z matematyki, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego.

 

Wierzymy, iż spotkanie może być platformą do szerokiej wymiany doświadczeń w pracy z uzdolnionymi uczniami oraz promocją dobrych praktyk wśród dyrektorów szkół i nauczycieli biorących udział w projekcie, przedstawicieli środowiska oświatowego, partnerów i współpracowników projektu oraz mediów zajmujących się tematyką edukacji. Ponadto pozostajemy w nadziei, iż konfrontacja poglądów oraz idei zaprezentowana w trakcie konferencji pozwoli zainspirować uczestników do dalszego rozwoju w pracy ze zdolną młodzieżą.

 

Ilona Dusza Kowalska - Koordynator Projektu Łowimy Talenty

 

 

ORGANIZATOR

Wydarzenie ma charakter jednodniowej o charakterze informacyjno – promocyjnym, połączonej z Galą Talentów projektu edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13 i Rejsem uczestników po Odrze.

Liczba miejsc: 200

 

 

DATA

6 czerwca  2013 (czwartek)

 

ADRESACI

 • Przedstawiciele szkół z terenu całego kraju. Delegacje do  3 osób ze szkół, a wśród nich:
 • Dyrektorzy szkół i nauczyciele  pracujący z uzdolnionymi uczniami, którzy brali udział w projekcie Łowimy Talenty  2012/13
 • Laureaci zajmujący pierwsze miejsca rankingowe w lokacie ogólnopolskiej w konkursach przedmiotowych organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13
 • Przedstawiciele środowiska oświatowego
 • Przedstawiciele Partnerów, Patronów i Współpracowników Projektu
 • Przedstawiciele mediów zajmujący się tematyką edukacji

 

 

CELE WYDARZENIA

 • upowszechnienie informacji o projekcie  Łowimy Talenty
 • promocja osiągnięć Laureatów projektu, ich nauczycieli i szkół
 • promocja dobrych praktyk edukacyjnych, wspierających ucznia zdolnego
 • tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń w pracy z ambitnym i zdolnym uczniem

 

 

PLAN WYDARZENIA

 

Moderatorzy:  dr Małgorzata Prokosz - pedagog społeczny z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Ilona Dusza Kowalska
 - Koordynator Projektu Łowimy Talenty

10:00 – 11:00     

Rejestracja uczestników i wręczenie drobnego poczęstunku

11:00 – 11:10

Powitanie uczestników
dr Małgorzata Prokosz, Ilona Dusza Kowalska

11:15 – 11:30

Po co Łowimy Talenty? - przedstawienie założeń projektu
Ilona Dusza Kowalska - Koordynator Projektu Łowimy Talenty

11:30 – 12:00

Jak pracować z uczniem zdolnym? - o rozwoju inteligencji wielorakich i kształtowaniu adekwatnej samooceny ucznia na przykładzie metody projektu
Monika Kukowska i Ewa Lesik
Dyrektor i Nauczyciel Zespołu Szkół w Lubecku

12:05 – 12:35

Jak efektywnie rozwijać talenty? – od pracy rocznej ucznia do laureata konkursu ogólnopolskiego
Anita Plumińska – Mieloch
Dyrektor Gimnazjum Nr  1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu
12:40 – 13:10 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
Teresa Kosiarek - Koordynator Projektu - Ośrodek Rozwoju Edukacji

13:15 – 13:45

Young Talent Management – nowatorski program rozwoju potencjału uzdolnionych uczniów, łączący wytyczanie ścieżki edukacyjnej z edukacją 
Jolanta Kulik i Joanna Hetnarowicz
13:45 – 14:05 Przerwa kawowa
14:10 – 14:40 Gala Talentów - wyróżnienie szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki w projekcie Łowimy Talenty 2012/13
14:40 – 15:15 Zakończenie konferencji i wspólne przejście z Auli PWR do statków pasażerskich przycumowanych przy Śluzie Szczytniki
15:15 – 18:15 Rejs po Odrze – Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem w postaci cateringu

 

Na każde autorskie wystąpienie jest zaplanowane 20 min treści i 10 min dyskusji na dany temat.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 

Osoby zainteresowane udziałem, które dotychczas nie otrzymały elektronicznego zaproszenia proszone są o wysłanie zgłoszenia w terminie do 8 kwietnia 2013 drogą mailową na adres: ilona@jersz.pl. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc i o zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu zadecyduje wybrana forma uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www.jersz.pl. Po upływie terminu zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc, przewidywane jest rozszerzenie listy odbiorców konferencji.
 
 
Termin zgłoszeń udziału w wydarzeniu upływa 8 kwietnia 2013.

 

 

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji listy uczestników. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym z adresu ilona@jersz.pl. Po upływie terminu zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc, przewidujemy rozszerzenie listy odbiorców konferencji.

 

 

ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI AUTORSKIEGO WYSTĄPIENIA I / LUB PUBLIKACJI REFERATU

 

 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani przedstawieniem autorskiego wystąpienia podczas konferencji proszeni są o zgłaszanie propozycji referatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ilona@jersz.pl - do 8 kwietnia 2013 r. Tematyka referatów winna obejmować zagadnienia dotyczące sposobów wspierania uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Dopuszczamy możliwość wspólnego wystąpienia nauczyciela z uczniem . Organizator rezerwuje sobie prawo wyboru referatów do przedstawienia podczas konferencji. Autorzy referatów wybranych do wygłoszenia zostaną powiadomieni o wyborze do dnia 22 kwietnia 2013. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • tytuł wystąpienia,
 • informacje o autorze (tytuł naukowy lub zawodowy, nazwa szkoły/ biblioteki/uczelni/instytucji)
 • streszczenie referatu
 • w przypadku propozycji wystąpienia – wstępną prezentację MS Power Point

 

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ I REFERATÓW

 

 

Prosimy o przygotowanie tekstów według przedstawionych poniżej wskazówek:

 

1.        Autor zobowiązany jest dostarczyć kompletny materiał o objętości max do 12 stron (czcionka Calibri; wielkość czcionki: 10 pkt.; odstęp między wierszami: 1,5; marginesy standardowe: 2,5; akapity – wcięcie pierwszego wiersza: 1 tabulator; stosujemy kursywę dla wyrażenia terminów obcych, wyrażeń technicznych i emfazy – nie używamy dla tych celów czcionki pogrubionej i podkreśleń), na który składają się: abstrakt, tekst podstawowy, bibliografia, przypisy (na dole, czcionka 8 pkt., numeracja ciągła). 

 

2.       Wszystkie tabele, wykresy, schematy i rysunki powinny być opatrzone tytułem i źródłem. 

 

3.       Do dnia 15 maja  2013 roku należy przesłać pełny tekst referatu w formacie doc lub docx na adres: ilona@jersz.pl.

 

4.       Do dnia 20 maja 2013 roku należy przesłać prezentację towarzyszącą wystąpieniu.


KOSZTY

Udział w konferencji jest bezpłatny – uczestnik ponosi tylko koszty dojazdu na miejsce konferencji. Organizator zapewnia wyżywienie (poczęstunek podczas rejsu). Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, ani parkingowych.

 

KONTAKT

Ilona Dusza Kowalska

e-mail: ilona@jersz.pl

 

 

aula politechniki wrocławskiejMIEJSCE KONFERENCJI I GALI TALENTÓW

 

Aula  Politechniki Wrocławskiej,  Gmach Główny A1 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław

 

 

START REJSU 

 

Wrocław, Śluza Szczytniki przy Wybrzeżu Wyspiańskiego

 

 

MAPA DOJAZDU

 


Pokaż Wskazówki dojazdu samochodem na Konferencję, Galę i Rejs Talentów na większej mapie

 

 

KAMPUS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

kampus politechniki wrocławskiej

 

DOJAZD Z DWORCA PKP WROCŁAW GŁÓWNY I AUTOBUSOWEGO NA POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ

 

Z Dworca kolejowego PKP Wrocław Główny PKP na Politechnikę Wrocławską (przystanek: MOST GRUNWALDZKI, w przypadku linii tramwaju nr 2 przystanek: KLINIKI) można dojechać autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej: 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT NOCLEGÓW WE WROCŁAWIU

 

Uczestnicy Konferencji, Gali i Rejsu Talentów organizują noclegi we własnym zakresie.

 

W terminach 5 - 6 czerwca 2013 są dostępne miejsca noclegowe w przystępnych cenach w centrum Wrocławia (wygodny dojazd do Politechniki Wrocławskiej) m.in. w: 

 


Royal Hostel
Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, PL 
+48 504 743 332
www.royalhostel.pl 
Ceny:
Pok. 1 os - 110 zł (z łazienką)
Pok. 2 os - 140 zł (z łazienką)
Pok. 3 os - 180 zł (z łazienką)

DW Piast
Piłsudskiego 98, 50-017 Wrocław, PL 
+48 713 430 033
http://www.dwpiast.pl/
Ceny:
Pok. 1 os - od 65 zł
Pok. 2 os - od 77 zł
Pok. 3 os - od 115 zł

Friends Hostel
ul. Ruska 49 50-079 Wrocław
nr tel: 792 101 777
e-mail: kontakt@friendshostel.pl
http://friendshostel.pl/index.php?/cennik
Ceny:
Pok. 1 os - od 89 zł (ze śniadaniem)
Pok. 2 os - od 125 zł (ze śniadaniem)

Pokoje Gościnne Stop Wrocław
Sienkiewicza 31, 50-349 Wrocław, 
+48 519 115 075
Ceny:
Pok. 1 os - 79 zł (ze wspólną łazienką)
Pok. 2 os - 100 zł (ze wspólną łazienką)

Avantgarde Hostel
Kosciuszki 55, 50-011 Wrocław, PL +48 713 154 582
www.avantgardehostel.pl
Pok. 1 os - 80 zł
Pok. 2 os - 140 zł
Pok. 3 os - 150 zł

Chopper Hostel
ul. Kotlarska 42, 50-151, Wrocław
+48 71 344 37 81
http://chopperhostel.pl/
Ceny:
Pok. 2 os - 120 zł
Pok. 4 os - 200 zł

 

Absynth Hostel (pokoje i apartamenty w centrum Wrocławia)
http://www.absynthostel.pl/

 

Green Hostel dla grup 3-4-5 os. (blisko Politechniki Wrocławskiej)
http://www.greenhostel.wroclaw.pl/

 

 

INNE INFORMACJE


Dodatkowe informacje o Wrocławiu, wydarzeniach kulturalnych, komunikacji oraz plan miasta dostępne są na miejskim portalu internetowym www.wroclaw.pl.

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: