Wypisz się z newslettera
Łowimy Talenty
O programie

 

O PROGRAMIE ŁOWIMY TALENTY

 

Inicjatywa Łowimy Talenty jest formą wsparcia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień i talentów uczniów oraz kształtowania ich kompetencji osobistych. Celem programu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz  rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo. Cel jest osiągany dzięki realizacji konkursów edukacyjnych oraz Wakacyjnych Obozów Talentów.

 

 

 

 

 

UCZESTNICY I ZASIĘG INICJATYWY

 

Program Łowimy Talenty  powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy od 2 do 7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Jest dedykowany nauczycielom matematyki, języka polskiego, angielskiego,i niemieckiego oraz historii jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności oraz podejmowania intelektualnych i twórczych wyzwań. Dla uczestników udział w programie stanowi okazję do zdobycia dodatkowych punktów w staraniach przyznanie stypendiów, zdobycia wartościowych nagród, rozwoju kompetencji osobistych oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Prognozowana liczba uczestników programu to 132 000 uczniów i 11 000 nauczycieli (na podstawie danych z lat ubiegłych).

 

W ostatniej edycji programu 2016/2017 wyłowiono 1 659 laureatów spośród 127 tys. uczestników.

 

 

 

 

DLACZEGO INICJATYWA JEST TAK WAŻNA?

 

Inicjatywa jest argumentem kształtowania pozytywnych relacji nauczycieli z uczniami. Nauczyciele zainteresowani rozwojem swoich uczniów, mogą ich wspierać w przygotowaniach wykorzystując bezpłatnie udostępniane zasoby programu Łowimy Talenty z poprzednich edycji. Zaangażowanie w inicjatywę może stanowić silny impuls motywujący uczniów do pogłębiania i utrwalania wiedzy oraz rozwijania kompetencji osobistych w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową. Program jest ukierunkowany na takie działania jak:

 

ODKRYWANIE UZDOLNIEŃ – forma programu pozwala jednocześnie diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również  odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 

PROMOCJA TALENTÓW – program promuje i premiuje osiągnięcia uczniów szczególnie zdolnych poprzez nagrody, dyplomy wyróżnienia.

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I MOCNYCH STRON – podczas  Obozu Talentów laureaci programu są objęci kompleksowym programem zajęć rozwijającym ich mocne strony, w środowisku ogólnopolskiej młodzieży o podobnych zainteresowaniach i osiągnięciach. Ponadto, na stronie www.jersz.pl dostępne są bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH – udział w programie wspomaga kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, automotywacji i odporności psychicznej. Inicjatywa wpływa wzmacniająco na uczestników w sferze postrzegania swoich osiągnięć i opanowywania stresu przedegzaminacyjnego. Zwiększa ich poczucie pewności siebie i wiary we własne siły, dzięki możliwości porównania swojej wiedzy i umiejętności w skali ogólnopolskiej. Motywuje do podejmowania nowych wyzwań.

 

 

 

 
 
 
 
Łowcy Talentów Jersz
ul. Dębowa 2 Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. (71) 310 48 17, 501 101 866 (wrzesień - czerwiec)
biuro@jersz.pl
www.jersz.pl
 
 
Dołącz do społeczności Łowców Talentów Jersz na Facebooku!
 
 
Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: