Wypisz się z newslettera
Łowimy Talenty
Certyfikaty i wyróżnienia

 

Wyróżnienie dla Szkół

Szkoła Łowców Talentów

 
 
 
 
Statuetka
Certyfikat Szkoły Łowców Talentów otrzyma szkoła ucząca co najmniej jednego laureata konkursu programu Łowimy Talenty w danym roku szkolnym. Wyróżnienia są przekazywane w czerwcu każdego roku.
 
 
 
Statuetka Szkoły Łowców Talentów jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom osiągającym ponadprzeciętne wyniki w konkursach programu Łowimy Talenty. O przyznaniu wyróżnienia decyduje liczba laureatów jednego konkursu w stosunku do liczby zgłoszonych do niego uczniów, przy założeniu, że szkoła ma więcej niż dwóch laureatów w danym konkursie i zgłosiła do niego minimum 11 uczniów.

 

 

Informacja o wyróżnieniach przyznanych w roku 2013

 

Informacja o wyróżnieniach przyznanych w roku 2014

 

Informacja o wyróżnieniach przyznanych w roku 2015

 

 

Wyróżnienie dla Nauczycieli

Łowca Talentów

 
 
 
 
Tytuł Łowcy Talentów jest wyróżnieniem przyznawanym przez Organizatora Projektu - Szkolnemu Koordynatorowi Konkursu, który zgłosił uczestników i przeprowadził w swojej szkole przynajmniej jeden z ogólnopolskich konkursów programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Tytuł Łowcy Talentów może być przyznany również nauczycielowi przygotowującemu uczestników (laureatów) do danego konkursu, ale wyłącznie na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu.
 
Wyróżnienia są przekazywane w formie certyfikatów wysyłanych do szkół łącznie z wynikami danego konkursu.
 
 

 

Wyróżnienie dla Uczniów

Dyplom Laureata

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego i dobrego wyniku

Dyplom Uczestnika Konkursu

 
 
 
 
Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach projektu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:
 
  1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie w perspektywie ogólnopolskiej lub wojewódzkiej.
  2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.
  3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.
  4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu
 
Progi mogą zostać obniżone. 
Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu. 
Informacje o osiągnięciach laureatów są publikowane w rankingach na stronie www.jersz.pl.

 

 

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: