Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2023/2024

DEUTSCHFREUND 2023 - 15.11.2023

ALFIK MATEMATYCZNY 20223- 22.11.2023

ALFIK HUMANISTYCZNY 2023 - 14.12.2023

ENGLISH HIGH FLIER 2023 - 7.12.2023

SPRACHDOKTOR 2024 - 14.03.2024

ENGLISH ACE 2024 - 15.03.2024

Miejsce Odkrywania Talentów

Łowcy Talentów Jersz to organizatorzy ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i Obozów Talentów sięgających korzeniami 1994 r.  Działalność Łowców polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową. Celem działalności Łowców Talentów Jersz jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów językowych, humanistycznych i matematycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.


Odkryj potencjał

Jest naprawdę dużo możliwości by sprawdzić uzdolnienia naszych dzieci. Nie pozwólmy by się marnowały

Działalność Łowców Talentów Jersz opiera się na:

 
  • organizacji Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych cieszących się coraz większym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. O jakość i poziom merytoryczny zadań konkursowych dba doświadczony zespół dydaktyczny z Wrocławia. Aktualny harmonogram konkursów można znaleźć tutaj.

​Tylko w roku szkolnym 2016/2017 w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łowców Talentów Jersz brało udział ponad 127 000 uczniów. Wówczas laureaci konkursów oraz wyróżnione szkoły otrzymały nagrody o łącznej wartości ponad 480 000 zł.

  • organizacji Wakacyjnych Obozów Talentów (wypoczynkowo – naukowych) dla laureatów konkursów oraz ciekawych świata dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Obozy organizowane są w Serpelicach nad Bugiem. Aktualne informacje na temat obozy można znaleźć tutaj.
  • dystrybucji książkowych zbiorów zadań z matematyki autorstwa Tomasza Elsnera, będącego laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha (głównej nagrodzie naukowej, którą honorowani są od 1946 r. szczególnie uzdolnieni polscy matematycy o wybitnym dorobku naukowym), 3 - letnim stypendystą naukowym Ohio State University w Columbus w USA, 3 - krotnym laureatem krajowej Olimpiady Matematycznej, wyróżnionym na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Argentynie. Informacje na temat zbiorów zadań można znaleźć tutaj.
 
Łowcy Talentów Jersz są w pełni koncesjonowaną firmą w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i sportowo – rekreacyjnym, świadczącą usługi dla szkół:
  • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – nr wpisu 946.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa  – UNIQA  S.A.
 

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z organizowanymi przez nas obozami, harmonogramem konkursów i ogłoszeniem wyników