Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2021/2022

DEUTSCHFREUND 2021 - 17.11.2021

ALFIK MATEMATYCZNY 2021 - 24.11.2021

ALFIK HUMANISTYCZNY 2021 - 8.12.2021

ENGLISH HIGH FLIER 2021 - 9.12.2021

ALFIK HISTORYCZNY 2022 - 23.03.2022

SPRACHDOKTOR 2022 - 24.03.2022

ENGLISH ACE 2022 - 25.03.2022

OMNIBUS 2022 - 30.03.2022

MATEMATIX 2022 - 6.04.2022

Miejsce Odkrywania Talentów

Łowcy Talentów Jersz to organizatorzy ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i Obozów Talentów sięgających korzeniami 1994 r.  Działalność Łowców polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ponad podstawę programową. Celem działalności Łowców Talentów Jersz jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów językowych, humanistycznych i matematycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Odkryj potencjał

Jest naprawdę dużo możliwości by sprawdzić uzdolnienia naszych dzieci. Nie pozwólmy by się marnowały

Działalność Łowców Talentów Jersz opiera się na:

 
  • organizacji Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych cieszących się coraz większym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. O jakość i poziom merytoryczny zadań konkursowych dba doświadczony zespół dydaktyczny z Wrocławia. Aktualny harmonogram konkursów można znaleźć tutaj.

​Tylko w roku szkolnym 2016/2017 w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łowców Talentów Jersz brało udział ponad 127 000 uczniów. Wówczas laureaci konkursów oraz wyróżnione szkoły otrzymały nagrody o łącznej wartości ponad 480 000 zł.

  • organizacji Wakacyjnych Obozów Talentów (wypoczynkowo – naukowych) dla laureatów konkursów oraz ciekawych świata dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Obozy organizowane są w Serpelicach nad Bugiem. Aktualne informacje na temat obozy można znaleźć tutaj.
  • dystrybucji książkowych zbiorów zadań z matematyki autorstwa Tomasza Elsnera, będącego laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha (głównej nagrodzie naukowej, którą honorowani są od 1946 r. szczególnie uzdolnieni polscy matematycy o wybitnym dorobku naukowym), 3 - letnim stypendystą naukowym Ohio State University w Columbus w USA, 3 - krotnym laureatem krajowej Olimpiady Matematycznej, wyróżnionym na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Argentynie. Informacje na temat zbiorów zadań można znaleźć tutaj.
 
Łowcy Talentów Jersz są w pełni koncesjonowaną firmą w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i sportowo – rekreacyjnym, świadczącą usługi dla szkół:
  • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – nr wpisu 813/18/2019.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa  – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z organizowanymi przez nas obozami, harmonogramem konkursów i ogłoszeniem wyników


Zgłoszenie do konkursu