Jersz.pl jest zarządzana przez Miłosz Słomian Łowcy Talentów-Jersz z siedzibą GŁOGOWA 22, 62-710 Władysławów, Polska. Łowcy Talentów-JERSZ informuje o zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich których to dotyczy, na podstawie odrębnego oświadczenia woli (w związku ze startem w konkursie) oraz poprzez akceptację Regulaminów Konkursowych (po prostu „Regulaminów”) i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: https://jersz.pl/polityka-prywatnosci


Łowcy Talentów-JERSZ  szanuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych jest Łowcy Talentów-JERSZ.

2. Zbiory danych osobowych uczestników są gromadzone przez Łowcy Talentów-JERSZ, dostęp do jakiegokolwiek zbioru wymaga jednak dostępu do odpowiednio zabezpieczonego i autoryzowanego systemu oraz znajomości zabezpieczającego hasła. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Łowcy Talentów-JERSZ jest wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez Łowcy Talentów-JERSZ, w tym w celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zgłoszeń i uczestnictwa w konkursach oferowanych przez JERSZ.  

4. Przy rejestracji konkursowej, koordynator podaje dane osobowe takie jak: adres e-mail, nr telefonu, szkoła w której pracuje oraz imię i nazwisko, a także dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury. Uczestnicy natomiast podają imię, nazwisko, klasę i jej oddział oraz opcjonalnie adres e-mail.  

Dane osobowe koordynatorów i uczestników wymienione powyżej będą przetwarzane przez Łowcy Talentów-JERSZ w celu realizacji konkursów, ustalenia klasyfikacji, przekazania nagród, wystawienia faktur, informowania o naszych działaniach i produktach/usługach oferowanych przez Łowcy Talentów-JERSZ i jej partnerów/sponsorów.  Informacje dotyczące laureatów konkursów będą publikowane na stronie www.jersz.pl w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły. Na prośbę laureata lub opiekunów prawnych zostaną usunięte. Łowcy Talentów-JERSZ przetwarza również dane podane w formularzu kontaktowym, odkładają się one w systemie poczty gmail firmy Google. 

5. Dane osobowe w każdej chwili mogą zostać zmienione lub usunięte z systemów Łowcy Talentów-JERSZ wymaga to kontaktu mailowego na biuro@jersz.pl. Każdy ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu też naszych ofert w dowolnym czasie poprzez kontakt na biuro@jersz.pl. 

6. Łowcy Talentów-JERSZ może udostępniać dane osobowe Koordynatorów i uczestników tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, jak również powierzać zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celu ich przechowywania, dostarczania wiadomości e-mail i realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów. Ewentualne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, tzn. nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

7. Z uwagi na uatrakcyjnienie strony, Łowcy Talentów-JERSZ posługuje się plikami „cookies”. Funkcjonalność strony wymaga zastosowania plików cookies, które przechowują wybrane dane w celu zidentyfikowania użytkownika przy ponownym odwiedzeniu strony. Dzięki temu Łowcy Talentów-JERSZ może dostosowywać usługi i treści oferowane przez Łowcy Talentów-JERSZ do indywidualnych potrzeb i preferencji korzystających ze strony, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony. Dzięki plikowi „cookie”, przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Łowcy Talentów-JERSZ. „Cookies” używane przez Łowcy Talentów-JERSZ po zakończeniu sesji przez korzystających ze strony może być usuwane z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).  

8. Łowcy Talentów-JERSZ korzysta z systemów monitorowania aktywności odwiedzających stronę w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies”, czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Platformy. Decydując się na korzystanie ze strony oferowanej przez Łowcy Talentów-JERSZ, odwiedzający stronę mają świadomość powyższych działań oraz wyrażają na nie zgodę.  

9. Łowcy Talentów-JERSZ korzysta z wewnętrznych procedur ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szczególną procedurą jest wykrycie naruszenia danych osobowych, po każdym takich przypadku sporządzany jest raport.