O PROGRAMIE ŁOWIMY TALENTY

Inicjatywa Łowimy Talenty jest formą wsparcia szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnym w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień i talentów uczniów oraz kształtowania ich kompetencji osobistych. Celem programu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz  rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwoCel jest osiągany dzięki realizacji konkursów edukacyjnych oraz Wakacyjnych Obozów Talentów.

UCZESTNICY I ZASIĘG INICJATYWY
Program Łowimy Talenty  powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy od 2 do 8) ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Jest dedykowany nauczycielom matematyki, języka polskiego, angielskiego,i niemieckiego oraz historii jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności oraz podejmowania intelektualnych i twórczych wyzwań. Dla uczestników udział w programie stanowi okazję do zdobycia dodatkowych punktów w staraniach przyznanie stypendiów, zdobycia wartościowych nagród, rozwoju kompetencji osobistych oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Prognozowana liczba uczestników programu to 129 000 uczniów i 11 000 nauczycieli (na podstawie danych z lat ubiegłych).

W ostatniej edycji programu 2018/2019 wyłowiono 899 laureatów spośród 118 tys. uczestników.

DLACZEGO INICJATYWA JEST TAK WAŻNA?

Inicjatywa jest argumentem kształtowania pozytywnych relacji nauczycieli z uczniami. Nauczyciele zainteresowani rozwojem swoich uczniów, mogą ich wspierać w przygotowaniach wykorzystując bezpłatnie udostępniane zasoby programu Łowimy Talenty z poprzednich edycji. Zaangażowanie w inicjatywę może stanowić silny impuls motywujący uczniów do pogłębiania i utrwalania wiedzy oraz rozwijania kompetencji osobistych w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową. Program jest ukierunkowany na takie działania jak:

    Łowcy Talentów Jerszul. Dębowa 2 Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskietel. 501 101 866 (wrzesień - czerwiec)biuro@jersz.pl www.jersz.pl

ODKRYWANIE UZDOLNIEŃ – forma programu pozwala jednocześnie diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również  odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

PROMOCJA TALENTÓW – program promuje i premiuje osiągnięcia uczniów szczególnie zdolnych poprzez nagrody, dyplomy wyróżnienia.

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I MOCNYCH STRON – podczas  Obozu Talentów laureaci programu są objęci kompleksowym programem zajęć rozwijającym ich mocne strony, w środowisku ogólnopolskiej młodzieży o podobnych zainteresowaniach i osiągnięciach. Ponadto, na stronie www.jersz.pl dostępne są bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH – udział w programie wspomaga kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, automotywacji i odporności psychicznej. Inicjatywa wpływa wzmacniająco na uczestników w sferze postrzegania swoich osiągnięć i opanowywania stresu przedegzaminacyjnego. Zwiększa ich poczucie pewności siebie i wiary we własne siły, dzięki możliwości porównania swojej wiedzy i umiejętności w skali ogólnopolskiej. Motywuje do podejmowania nowych wyzwań.

Konkursy

Od ponad 25 lat zajmujemy się sprawną ich organizacją

Konkursy humanistyczne


Konkursy matematyczne


Konkursy językowe

 

Zapisz się do Newslettera


Bądź na bieżąco z organizowanymi przez nas obozami, harmonogramem konkursów i ogłoszeniem wyników